สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  08.00  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 6/2563   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.