สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านร่วมเป็นคณะทำงานได้แก่ นายสุชาติ เหล่ากอ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำแผนฯและนายสาคร รักบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)