สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และข้อราชการจากกลุ่มต่างๆในสำนักงานฯ การชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวนหลายกิจกรรม และก่อนดำเนินการประชุมประธานในที่ประชุมได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 นาที ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ประยูร พงษ์ประยูร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2