สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่  6/2563 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนท์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2