สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าสองคอน, สนามโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม, สนามโรงเรียนบ้านเอียด (สังฆราษฎ์รังสรรค์) และสนามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้