ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางดวงมณี แก้วสระแสน  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.กนกพร จีระวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ/ข่าว