สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมพิจารณาแนวทางการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนและแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนและแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ซึ่ง สพฐ.ได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน และมีแนวทางในการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ให้โรงเรียนได้เสนอข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหาการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนและแก้ปัญหานักเรียนไม่ีตัวตนพร้อมทั้งสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป