สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมชี้แจงและมอบนโบาย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กรณีการเกลี่ยอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในโอกาสต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 137 ราย ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2