สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2