คณะกรรมการ CHON 1 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนวัดเขาไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และค่ายลูกเสือสวนปรีชา ซึ่งทุกกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย