ศึกชิงชัย ไป สพฐ.เกมส์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดพิจิตร มีว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี  รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬา และคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ร่วมเปิดที่สนามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับจังหวัดพิจิตร  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน(สช) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขัน ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร และสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดสุโขทัย