รับมอบอาคารคอบบร้าโกลด์ 2020 โรงเรียนวัดดงข่อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 ให้กับโรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายเจษฎา แสงจันทร์ ร่วมรับมอบ  โดยมี พล.อ.ต.สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย  Colonel Jaime Schofield , Colonel Sun Zhi  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีจำนวนมาก  ทั้งนี้สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองทัพอากาศไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา (กองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 สำหรับโครงการก่อสร้าง (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและสันทนาการต่อไป นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การบริการตัดผม

กิจกรรมบันเทิง แก่นักเรียน