สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน อาหารกลางวัน เศรษฐกิจพอเพียง

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น และโรงเรียนบ้านผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563