สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกัน Covid 19

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฺBig Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลาเดียวกัน ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 13.00 น. บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน บริเวณโดยรอบสำนักงาน ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)