ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดย ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขาฯ ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการประปฏิบัติของนายฉัตรชัย  ถานะลุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิดไทยและช่วงบ่ายนายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ ผอ.โรงเรียนบ้านหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  โดยมีศึกษานิเทศก์ คณะครู ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นเกียรติและร่วมให้ข้อมูลในการประเมินฯครั้งนี้…..อิสระ/ภาพ/ข่าว