งานวันเกียรติยศและพิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกียรติยศและพิธีอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ให้การต้อนรับ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว