ตรวจติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.  1 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายคเนศ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ให้การต้อนรับ โดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์มาตรการในการปฏิบัติตัวในการเข้าสอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบล่วงหน้า และได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สนับสนุนเครื่องตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ แมส และบุคลากรในการช่วยคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองและผู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หากพบนักเรียนที่มีอาการไข้ และไอ หรือมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นโรค COVID- 19 ให้แยกห้องสอบให้นักเรียนเฉพาะ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว