ตรวจติดตามการปรับพื้นผิวถนนบริเวณทางเข้าสำนักงาน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจติดตามการปรับพื้นผิวถนนบริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการชอนไชของรากต้นจามจุรี ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้พื้นถนนคอนกรีตเกิดการโก่งตัว เป็นอันตรายต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งการปรับพื้นผิวถนนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลนครเชียงราย ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับผิวถนนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ที่มาติดต่อราชการ กับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว