สพป.สิงห์บุรี รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับการ ตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา ในการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 ประเด็น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี