สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติ และรับฟังการเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ Covid-19 ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทางไกล (Video Conference) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2