ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ร.ร.บ้านกระหวันโนนเจริญ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพระครูวิจิตรสุนทรธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ได้มีจิตเมตตาเสียสละทรัพย์ส่วนตัว จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่เคารพกราบไหว้ และประกอบกิจกรรมของครู และนักเรียน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวันชัย ปราบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพยุห์ นายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ นายวุฒินัย ทุมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ นายสมจิต ประทุม ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ นายสุพี นาคนาคา ผู้ใหญ่บ้านกระหวัน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang