สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรับฟังนโยบาย แนวคิด และข้อปฏิบัติใน การดำเนินการจัดการศึกษา ตามแนวทาง 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ของ สพป. ลพบุรี เขต 2