ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยในจังหวัดเชียงราย มีสนามสอบ จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ 1.) สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ 2.) สนามสอบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ส่วนสนามสอบในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนพะเยาพิทยาคม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว