ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นต้วแทนมอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนวัดบางน้ำจืด”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย “กองทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนวัดบางน้ำจืด” เนื่องจากไฟไหม้บ้าน จำนวนเงิน 83,158.15 บาท ให้กับครอบครัวเด็กหญิงสุวรัตน์ สมบุญ นักเรียนชั้น ป.3 และเด็กหญิงสุรีรัตน์ สมบุญ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกวินตรา ซ้วนลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นพยานในการรับมอบเงิน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2