สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

            วันที่ 17 มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก  คัดสรร  นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่  12  ปีการศึกษา  2563  โดยนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมพานหิน (201) ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   จากนั้น  เวลา  14.30 น. ได้ร่วมประชุมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ประจำปี  2563  โดยนายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุม  401 (สระมรกต) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี