ช่วยเหลือนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563   ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม  อ.นิคมน้ำอูน  จ.สกลนคร  ลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมด้วยเงิน  ช่วยเหลือเด็กนักเรียน คือ เด็กหญิงอริศลา  แสงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเด็กทั้งสองคนพักอาศัยอยู่กับตายายในกระท่อมกลางทุ่งนา พ่อแม่แยกทางกัน  ส่วนตาก็ป่วยนอนในบ้านหลังน้อยนิด โดยปราศจากไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องส้วม อาศัยน้ำในลำห้วยใช้ในชีวิตประจำวัน….ชุลีพร/ภาพ/ข่าว