ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโคนา 2019 (COVID -19 ) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมอสน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว