สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้>> ***ศาสตร์พระราชา >> การแก้ปัญหาระบบการศึกษาของประเทศไทย >> การออกแบบหลักสูตรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี >> การศึกษา การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ **** เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู >> รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ >>ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้องและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี >> การรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 >> การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561>> การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่ำกว่า 40 คน ***** แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบบ่อย >> ความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสารคามพิทยาคม >> โครงการอ่างข่างโมเดล จังหวัดเชียงใหม่