สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร

เมื่อ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธาน War Room บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือต่อนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ายลูกเสือ และตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร