สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. นำสู่การปฏิบัติ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Video Conference และ youtube YST2 LIVE  https://www.youtube.com/watch?v=-f603qPoO4c&feature=youtu.be ไปยังกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2