ประชุมทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ น.ส.อำนวยพร ตุงคบุรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมน้ำยม ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว