ประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว