สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและผอ.กลุ่ม/หน่วย การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ในที่ประชุม มีหัวข้อการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย มติ ครม./ ประกาศ ศธ./ ประกาศ สพฐ./ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน/ การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง/ การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง/1.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563/ 1.3 การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา หลังจากการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เสร็จเรียบร้อย ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานฯในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2