สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

       วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อม รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference  เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งก่อนเข้าห้องประชุมได้คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2