ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายจักรแก้ว ทะปน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ในการประชุมฯ และมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว