สพม.36 รับมอบหนังสือ “คู่มือท้องเรียนได้”

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.55 น. นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นตัวแทน สพม.36 รับมอบหนังสือ “คู่มือท้องเรียนได้” จำนวน 60 เล่ม จากเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (Ecpat Foundation Thailand) ณ ห้องนิเทศฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาตาม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว