สพม.36 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณภูมิรับมือไวรัส COVID -19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ได้ปฎิบัติตามมาตรการรับมือไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณภูมิของร่างกาย ณ ตรงบริเวณทางเข้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมกันนี้ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้ทุกกลุ่มงาน และผู้มาติดต่อราชการ พร้อมได้กำชับให้แม่บ้าน ทำความสะอาดบานประตู ราวบันได และบริเวณอาคารสำนักงานบ่อยๆ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เฝ้าสังเกตุเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม หากพบว่า มีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทันที / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว