สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รู้…สู้ COVID-19

               วันที่ 24 มีนาคม 2563  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำโดยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID–19 ทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงเช็ดถูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกปิด ราวบันได และจุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยแอลกฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)