สพม.36 เข้าประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563”

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36,นางโสภา ชวนวัน รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ น.ส.กัญญาภัค ชัยธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 “ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว