สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันนี้ นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน