สพม.36 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยนำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 67 คน ซึ่งประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณห้องทำงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยในสำนักงาน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอีกด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว