สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระพรหม(หลังที่ 5)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นตัวแทนนายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน กรมการท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) มอบบ้านนักเรียนหลังที่ 5 ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่จะต้องรับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้แก่นางสาวปัทมา ม่วงพานิช นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระพรหม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)