สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำการทดสอบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการทดสอบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเข้าร่วมทดสอบการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโครน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2