สพป.สิงห์บุรี มอบหน้ากาก face shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ มอบหน้ากาก face shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี เพื่อนำมอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น มอบโรงพยาบาลสิงห์บุรี และอีกจำนวน ๕๐๐ ชิ้น สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ในส่วนความรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยมี นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี