สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมบุคลากรทางไกล ZOOM Meeting

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมบุคลากรทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน และสำนักงาน เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งข้อราชการ  อาทิ การรับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ 5 คน การอยู่เวรยาม การจัดซื้อโปรแกรม Zoom Meeting การประชุมทางไกลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการปัองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 7 เมษายน 2563