สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานในหน้าที่ (MOU)

               วันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสมพร  แปไธสง และนายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล  (Video  Conference)  ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างนายอำนาจ  วิชยานุวัติ   เลขาธิการ กพฐ. (ผู้รับข้อตกลง)  กับนายสมพร  แปไธสง และนายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  (ผู้ให้ข้อตกลง)  โดยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  (ผู้ได้รับมอบหมาย)  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2