รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บรรจุใหม่ทำ MOU สพฐ.

วันที่ 8 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ  เขต 2 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) กับรองผอ.สพท.บรรจุใหม่ทั่วประเทศกว่า 189 เขตพื้นที่การศึกษา  โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศทำหน้าที่ลงนามแทน  ทั้งนี้  นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นผู้ลงนามกับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน  และ นายสกล ไชยธงรัตน์  รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมรับทราบแนวทางการประเมินที่เกี่ยวข้อง