ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ. กับ รอง ผอ.สพท.

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ น.ส.อำไพ พันติ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายการบริหารงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทางระบบทางไกล( VDO Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ/ข่าว