ผู้บริหารสมุทรปราการ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสู้โควิด 19

วันที่ 9 เมษายน 2563 : นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ให้ออกตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจความเรียบร้อย การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พร้อมทั้งเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงวันหยุดภาคเรียน