สพป.สมุทรปราการ 2 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหาร สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มีนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (รก.) ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อ 10 เม.ย.2563 ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2